नवनियुक्त मुख्य न्यायाधिवक्ता ज्यूलाई स्वागत गर्दै